Matěj Krupčík

Čtyři dohody

Autor: Don Miguel Ruiz

Hodnocení: 4/5

U nás je velmi populární stejnojmenné divadelní představení Jaroslava Duška, které o této knize pojednává. I já jsem četl knihu až roky po shlédnutí tohoto představení. 

Ruiz ve své knize píše o moudrosti starých Toltéků, kteří žili ve Střední Americe v předkolumbovské době. 

Čtyři dohody, jak už kniha napovídá, jsou učení, která nám mohou, i v dnešní moderní době, pomoci ke spokojenějšímu plnohodnotnějšímu, tolerantnějšímu a mírumilovnějšímu životu.

Kniha se skládá z jednotlivých dohod, které je vám ukáží, jak přetvořit vlastní život do pozitivnější roviny.

Čtyři dohody:

  1. Nehřešte slovem
  2. Neberte si nic osobně
  3. Nevytvářejte si žádné domněnky
  4. Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete
 

Vybrané pasáže z knihy

I jediné slovo může být tak mocné, že změní nebo zničí životy milionů lidí. Není to tak
dávno, kdy jeden muž v Německu pomocí slova manipuloval celou zemí plnou inteligentních
lidí. Vedl je do světové války pouhou silou svého slova. Přesvědčil jiné, aby se dopouštěli těch
nejzrůdnějších násilných činů. Slovem vybudil lidský strach a výsledkem byl výbuch války a
zabíjení. 

Když si bereme věci osobně, cítíme se uražení a naší reakcí je obrana našich názorů, což
vede ke konfliktům. Z něčeho nepatrného uděláme velkou aféru, protože cítíme potřebu mít
pravdu a dát ostatním najevo, že se mýlí.

Ať již lidé dělají, cítí, myslí nebo říkají cokoliv, neberme to osobně. Když nám budou
říkat, jak jsme báječní, neříkají to kvůli nám. My víme, že jsme báječní. Není třeba čekat, až
nám jiní lidé řeknou, že jsme báječní. Neberme nic osobně. I kdyby někdo vzal revolver a
střelil mě do hlavy, ani tento extrém neznamená nic osobního.

Představte si den, kdy si přestaneme vytvářet domněnky o svém partnerovi a nakonec i o
každém jiném v našem životě. Náš způsob komunikace se naprosto změní a naše vztahy již
nebudou trpět konflikty vytvářenými chybnými domněnkami. Způsob, jímž se můžeme
vyvarovat vytváření domněnek, je klást otázky. Ujistěme se, že komunikace je jasná.

Dělejme vše, jak nejlépe dovedeme – za všech okolností našeho života. Nezáleží na tom,
zda jsme nemocní nebo unavení, protože děláme-li vždy vše, jak nejlépe dovedeme,
neexistuje způsob, jak bychom to mohli posuzovat. A pokud sami sebe neposuzujeme,
neexistuje důvod, proč bychom měli trpět vinou a trestat se.

Čtyři dohody

DALŠÍ KNIHY