Matěj Krupčík

Nezbytné suplementy pro každého sportovce

Suplementy pro sportovce

Suplementy a dietní makro a mikroživiny mohou mít zásadní vliv na zdraví, imunitu, regeneraci, fyzickou výkonnost, kognitivní výkon a v neposlední řadě i na psychickou pohodu.
Bylo by naivní si myslet, že zdravá rozmanitá strava poskytne sportovci všechny důležité látky v dostatečném množství.
Nepochopme se špatně.
Téměř vždy, pokud je to možné, je lepší variantou doplňovat důležité makro a mikroživiny pomocí rozmanité stravy.
Pro některé živiny, zejména vitamín D, však nemusí existovat dostatek potravinových zdrojů.

Na začátek je důležité poznamenat, že u sportovců se požadavky na makro a mikroživiny mohou lišit v závislosti na délce, intenzitě a typu tréninku.
Na základě mnoha studií a vlastních zkušeností doporučuji každému sportovci zvážit konzumaci těchto suplementů, protože mohou potenciálně pozitivně ovlivnit jeho fyzický výkon, imunitu a regeneraci.

Vitamín D3

Vitamín D3

Odhaduje se, že 1 miliarda lidí na světě má v současnosti nedostatek vitamínu D. Nejnovější výzkumy ukazují, že sportovci mají stejnou predispozici k nízké hladině vit. D, zejména v zimních měsících.
Význam a všestrannost vitamínu D v organismu je stále patrnější. Vitamín D hraje aktivní roli v kardiovaskulárních a svalových funkcích, syntéze proteinů, zánětlivé reakci organismu a růstu buněk. Studie zároveň prokázaly, že vit. D pozitivně ovlivňuje vrozenou a adaptivní imunitu a dostatečné hladiny snižují pravděpodobnost běžných nemocí. [1]

Ve vztahu k vitaminu D a jeho roli u sportovců v současnosti probíhá důležitá oblast výzkumu jeho vlivu na kostní rovnováhu, svalovou odolnost a sportovní výkon.
Data naznačují, že u sportovců s deficitem vit.D suplementace vitamínu pravděpodobně zlepšuje určité parametry svalové výkonnosti, svalové hmoty a síly. Nízké hladiny vit.D jsou negativně spojeny s markery svalové síly. Vyšší hladiny vitaminu D v séru jsou spojeny se sníženou mírou zranění a lepšími sportovními výkony. [1]

Další studie jasně prokazují, že u jedinců, kterým byl podáván vitamín D vzrostla hladina testosteronu. [2]

Testosteron hraje zásadní roli v podpoře regenerace a je nezbytný pro růst svalové hmoty, svalové síly a zlepšení sportovní výkonnosti.

Dávkování

Dávkování vitamínu D provází značná kontroverze.
Referenční hodnota příjmu vitaminu D je podle legislativy EU stanovena u dospělých osob na dávku 5 mikrogramů nebo 200 IU (International Unit).
Americká FDA doporučuje pro dospělou populaci příjem 15 mcg (800 IU) vitamínu D denně.
Obecně se doporučuje alespoň 1000 IU denně pro udržení optimálního stavu (pokud je hladina vitamínu D v krvi v normě).

Odborníci se ale shodují, že takováto dávka nepokryje ani základní potřebu organismu. Odhaduje se, že tělo potřebuje 3000–5000 IU vitaminu D denně, aby pokrylo potřeby „v podstatě každé tkáně a buňky v těle”. [3]

Zdroj

Musíme si uvědomit, že jedním z faktorů, který má největší vliv na hladinu vitaminu D, je vystavení slunečnímu záření. Cokoli, co omezuje množství nebo kvalitu slunečního záření, může ohrozit hladinu vitaminu D.
Tvorba vitamínu D ze slunce je zároveň ovlivněná zeměpisnou šířkou a barvou kůže. Obvykle se uvádí, že 30 minut pobytu na slunci v poledních hodinách v letních měsících odpovídá produkci 10 000–20 000 IU vitaminu D.
Produkce v podzimních a zimních měsících je nedostatečná.
Jak už jsem zmiňoval na začátku, vit.D je obtížné získat prostřednictvím stravy, protože jen velmi málo potravin přirozeně obsahuje vitamín D. Výjimkou jsou játra tučných ryb, jako je losos, sardinky, sleď a červené maso.

Z tohoto důvodu by měla být suplementace téměř nezbytnou součástí každého sportovce.

Určení hladiny vitamínu D

Přestože je stanovení vitamínu D z krve relativně drahé vyšetření, měl by každý sportovec toto vyšetření alespoň 1-2x ročně absolvovat.

Vitamín D3 hladiny

Poznámka: Vzhledem k roli vit.D v absorpci vápníku ze střeva, udržování homeostázy vápníku a pro vývoj, růst a integritu kostí je vhodné při vyšších dávkách a dlouhodobější suplementaci vitamínu D3 suplementovat dohromady s vitamínem K2 pro jejich synergický účinek a proti kalcifikaci měkkých tkání.

Pro informaci: Já osobně jsem v posledních měsících suplementoval cca 1500 – 2000 IU vitamínu D3 denně a při posledním vyšetření (duben 2022) jsem měl hodnotu 65,1 nmol/l. Jak můžete tedy vidět, pro potřebu mého organismu je tato dávka nedostatečná.

Magnézium

Magnézium je v populaci druhým nejvíce deficitním prvkem hned po vit.D. Sportovci nejsou žádnou výjimkou.

Mg hraje důležitou roli ve fyziologické funkci mozku, svalstva a nervové soustavy. Hořčík je zapojen do energetického metabolismu a podílí se na tvorbě energie v podobě ATP (palivo pro intenzivní cvičení), syntézy proteinů a dalších stovek enzymatických reakcí.

Související: Magnézium – Zásadní vliv na sportovní výkon

Neexistuje mnoho důkazů, že by suplementace hořčíku zlepšovala sportovní výkon u sportovců, kteří mají magnézia dostatek. Nicméně průzkumy prokázaly souvislost mezi hladinou Mg a svalovým výkonem. Nedostatek Mg může vést k narušení nervosvalové funkce.
U jedinců, kteří se účastní silového tréninkového programu, může suboptimální nebo dokonce nedostatečný stav Mg vést k neefektivnímu energetickému metabolismu a snížení vytrvalosti. U aerobního cvičení se ukázalo, že vyšší příjem Mg je spojen s menší potřebou kyslíku a lepšími kardiorespiračními indexy. [4]

Cvičení

Glukóza je primárním zdrojem energie a potřeba glukózy se během cvičení zvyšuje. Produkce energie však závisí na buněčném stavu Mg, protože Mg-ATP je přímou molekulou používanou při všech fyzických aktivitách. Studie ukázaly, že dieta s nízkým obsahem Mg je spojena s poruchou metabolismu glukózy a tato zjištění naznačují, že suplementace Mg může zlepšit účinnost energetického systému. [4]

Zpět k vitamínu D

Novější výzkum dokazuje, že příjem hořčíku může zesílit účinnost aktivity vitamínu D. [5]

Garrison et al. ve své metaanalýze dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že by suplementace hořčíkem poskytovala klinicky smysluplnou léčbu křečí kosterního svalstva.


Kreatin

Kreatin je jednou z nejstudovanějších a nejoblíbenějších ergogenních pomůcek pro sportovce, kteří chtějí zlepšit sportovní výkon, zvýšit svalovou sílu, zlepšit tréninkové adaptace a zkrátit dobu zotavení. Ačkoliv se předpokládá, že suplementace kreatinem je primárně prospěšná pro silové, rychlostní a krátké vysoce intenzivní činnosti, existuje stále více důkazů naznačujících, že suplementace kreatinem může mít příznivé účinky i pro další druhy aktivit.

Nedávné pokroky ve výživě a fyziologii kreatinu naznačují, že množství kreatinu, které si tělo přirozeně syntetizuje, nestačí k uspokojení potřeb organismu.

Kreatin Creapure

Zotavení a regenerace

Zdá se, že kreatin jako takový může být prospěšný pro vytrvalostní aktivity, pokud jde o jeho schopnost snižovat indexy poškození a bolestivost svalů po cvičení a zároveň tlumit prozánětlivé signální kaskády.
Santos et al. dříve uvedli, že suplementace kreatinem (5 g/dávka čtyřikrát denně po dobu 5 dnů) u skupiny běžců, kteří byli sledováni po dobu 24 hodin po dokončení 30-kilometrového běžeckého závodu, zaznamenala sníženou bolestivost, poškození svalů a zánětlivou reakci.

V mnoha vytrvalostních aktivitách způsobuje intenzita a délka tréninku a soutěže drastické snížení hladin jaterního a svalového glykogenu. Doplňování glykogenu je důležité pro podporu regenerace a v prevenci přetrénování během intenzivních tréninkových období.
Několik studií ukázalo, že konzumace kreatinu zároveň se sacharidy a bílkovinami podporuje větší ukládání svalového glykogenu. [6]

Z toho důvodu je zvýšené ukládání glykogenu vyplývající z přidání kreatinu k sacharidům a bílkovinám považováno za zásadní přínos. Suplementace kreatinem tak může pomoci sportovcům zotavit se z intenzivního cvičení a ve větší míře tolerovat intenzivnější období tréninku.

A nakonec se prokázalo, že přispívá k neuroprotekci a podporuje imunitu.

Související: Výživa u sportovců – na co by neměli sportovci ve stravě zapomínat.


Omega 3 (EPA a DHA)

Analýzy stravovacích návyků u sportovců zjistily, že podstatná část nedosáhla dietních cílů pro makro- a mikroživiny, včetně EPA/DHA (omega 3). Zatímco EPA lze syntetizovat z ALA (Kyselina alfa-linolenová), konverze ALA na EPA a dále na DHA se vyznačuje nízkou mírou konverze. Lidské tělo tak není účinné při syntéze EPA/DHA, a proto se obecně doporučuje konzumace omega 3 prostřednictvím mořských plodů.
Má to však jeden háček. Téměř všichni obyvatelé ČR konzumují nedostatek mořských plodů. Z tohoto důvodu by měla být suplementace omega 3 pravidelnou rutinou nejen sportovců.

Sportovci často přemýšlí nad stravou pouze z pohledu těla a sportovní výkonnosti. Jednotlivé složky stravy však mohou značně ovlivňovat i vývoj mozku a kognitivní funkce.
Dietní konzumace omega-3 mastných kyselin je jednou z nejlépe prozkoumaných interakcí mezi jídlem a vývojem mozku. Kyselina dokosahexaenová (DHA) je nejhojnější omega-3 mastná kyselina v buněčných membránách v mozku a je nepostradatelná pro synaptický přenos a kognitivní schopnosti. [7]

Suplementy - Omega 3, Vitamín D

Přímý vliv omega 3 na sportovní výkon je diskutabilní, přesto se v systematickém přehledu studií z roku 2020 prokázal pozitivní vliv na reakční rychlost a dynamiku kardiovaskulárního systému.
Bylo prokázáno, že omega-3 mastné kyseliny ovlivňují zdraví a výkonnost sportovců mnoha způsoby, včetně ovlivnění zánětů, zlepšení regenerace svalů a ochrany zdraví a funkce mozku. EPA a DHA tak mohou ovlivnit mnoho aspektů lidské fyziologie a metabolismu a ty mohou následně ovlivnit výsledky související se sportovním výkonem, zotavením, rekonvalescencí, nemocí a zraněním.

Pro většinu sportovců by obecná doporučení měla zahrnovat EPA a DHA v množství asi 1 až 2 g/den při poměru EPA:DHA 2:1.

Zdroj a suplementy omega 3

Krill Oil – Olej z mořského korýše (krunýřovky) obsahuje mimo EPA a DHA i vyšší množství antioxidantů (flavonoidy, astaxanthin) a vitamínů (A a E).

Měkké kapsle obsahující tento druh rybího oleje se od typických kapslí liší svojí barvou. Krillové kapsle mají výraznou červenou barvu, která je způsobená astaxanthinem.

Kapsle této barvy mohou mít i doplňky omega 3 vyrobených ze studenovodních ančoviček.

Cod liver oil – Olej z tresčích jater obsahuje kromě omega 3 i vitamín A a vitamín D. Lze tak částečně “zabít dvě mouchy jednou ranou”.

Klasický omega 3 rybí olej – Vyznačuje se větším množstvím EPA/DHA na kapsli než například Cod liver oil, ale u některých výrobků může být problém s kvalitou, zdrojem a čistotou tohoto rybího oleje.

Esenciální aminokyseliny (EAA)

Věřím, že si ještě stále vzpomenete na hodiny biologie, kdy vám váš profesor říkal, že aminokyseliny jsou stavební kameny kosterního svalstva. To je nepochybně pravda. Ve skutečnosti jsou ale mnohem více než jen drobné stavební kameny vašich svalů. Aminokyseliny regulují metabolismus a energetickou rovnováhu, zvyšují syntézu svalových bílkovin, zlepšují fyzickou odolnost, regeneraci, snižují tělesnou hmotnost a zlepšují imunitní funkce. EAA zároveň slouží jako prekurzory k tvorbě jiných pro tělo důležitých látek, například neurotransmiterů.

Na první pohled se může zdát, že jsou esenciální aminokyseliny pomocníkem na “všechny problémy”. Vzhledem k tomu, že jsou aminokyseliny pro tělo zásadním makronutrientem, není toho mnoho, co by nedokázaly.

Existuje celkem devět EAA, které jsou klasifikovány jako nezbytné, protože si je tělo nedokáže samo vytvořit. Každá z nich má v těle důležitou funkci.

Malý přehled:

L-Leucine (BCAA) – Hraje klíčovou roli při syntéze svalových bílkovin a svalovém růstu.
L-Isoleucine (BCAA) – Podporuje růst svalů, regulaci energie a imunitní funkce.
L-Valine (BCAA) – Podporuje hladinu energie, vytrvalost a obnovu svalové tkáně.
L-Lysine HCL – Zlepšuje obnovu svalů a regeneraci.
L-Threonine – Podporuje metabolismus tuků, imunitní funkce a tvorbu kolagenu a elastinu.
L-Phenylalanine – Má účinky zlepšující náladu a podporuje zdravý nervový systém.
L-Methionine – Hraje roli v metabolismu tuků, detoxikaci a vstřebávání některých prvků.
L-Histidine – Podporuje nervový systém a chrání svalovou tkáň.
L-Tryptophan – Podporuje zdravý spánek, chuť k jídlu a náladu.

Možná vás napadne otázka.

Proč EAA?

Bílkoviny ve stravě přeci obsahují všechny aminokyseliny, které potřebujeme.

Ano, to je pravda. Pokud přijímáte dostatek kvalitních biologicky dostupných bílkovin, je tu velká šance, že budete schopni získat dostatek aminokyselin ze stravy.
Nicméně, pokud jste vegan či vegetarián, intolerantní na laktózu nebo kasein, vaše sportovní cíle jsou hodně vysoko, tréninkové objemy ještě výš a chcete si být jisti, že tělo dostane vše co potřebuje, v takovém případě mohou být přidané aminokyseliny neuvěřitelně prospěšné.

Proč nestačí BCAA?

Ještě v nedávných dobách byly BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) velmi oblíbeným doplňkem stravy pro silové sportovce pro podporu růstu svalů a proti poškození svalů při zátěži. Přestože jsou BCAA nejdůležitější aminokyseliny, které zajišťují syntézu svalových bílkovin, metaanalýza z roku 2017 zjistila, že téměř žádná ze studií neprokázala, že by samotné BCAA byly zodpovědné za efektivnější syntézu svalových bílkovin. [8]
Důležitým poznatkem je, že pokud tělo nemá dostatek ostatních EAA k doplnění BCAA, účinky BCAA jsou pro syntézu svalových bílkovin omezené – a co je horší, mohou dokonce vést k nerovnováze aminokyselin, která může mít za následek rozpad svalové tkáně.

Moje zkušenost

Za poslední rok jsem svoji klasickou hydrataci při tréninku v posilovně povýšil na “intraworkout” drink obsahující EAA a musím říci, že posilování nabralo nový směr. Suplementace během tréninku je velmi účinný způsob, jak nasytit krev aminokyselinami a optimalizovat svůj výkon. Esenciálními aminokyselinami doplňuji i nápoj na dlouhé +2h vytrvalostní běhy (aktivity), pro doplnění aminokyselin pracujícím svalům, snížení bolestivosti a urychlení následné regenerace.
Jsem přesvědčený, že skutečně pocítíte benefity ze suplementace esenciálních aminokyselin a budete se cítit výrazně lépe. I mimo trénink.

Zdroje

1.de la Puente Yagüe, M., Collado Yurrita, L., Ciudad Cabañas, M. J., & Cuadrado Cenzual, M. A. (2020). Role of Vitamin D in Athletes and Their Performance: Current Concepts and New Trends. Nutrients, 12(2), 579. https://doi.org/10.3390/nu12020579

2.Pilz, S., Frisch, S., Koertke, H., Kuhn, J., Dreier, J., Obermayer-Pietsch, B., Wehr, E., & Zittermann, A. (2011). Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 43(3), 223–225. https://doi.org/10.1055/s-0030-1269854

3.Ogan, D., & Pritchett, K. (2013). Vitamin D and the athlete: risks, recommendations, and benefits. Nutrients, 5(6), 1856–1868. https://doi.org/10.3390/nu5061856

4.Zhang, Y., Xun, P., Wang, R., Mao, L., & He, K. (2017). Can Magnesium Enhance Exercise Performance?. Nutrients, 9(9), 946. https://doi.org/10.3390/nu9090946

5.Dai, Q., Zhu, X., Manson, J. E., Song, Y., Li, X., Franke, A. A., Costello, R. B., Rosanoff, A., Nian, H., Fan, L., Murff, H., Ness, R. M., Seidner, D. L., Yu, C., & Shrubsole, M. J. (2018). Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. The American journal of clinical nutrition108(6), 1249–1258. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy274

6.Antonio, J., Candow, D. G., Forbes, S. C., Gualano, B., Jagim, A. R., Kreider, R. B., Rawson, E. S., Smith-Ryan, A. E., VanDusseldorp, T. A., Willoughby, D. S., & Ziegenfuss, T. N. (2021). Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show?. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 18(1), 13. https://doi.org/10.1186/s12970-021-00412-w

7.Gómez-Pinilla F. (2008). Brain foods: the effects of nutrients on brain function. Nature reviews. Neuroscience, 9(7), 568–578. https://doi.org/10.1038/nrn2421

8.Wolfe, R.R. Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality?. J Int Soc Sports Nutr 14, 30 (2017). https://doi.org/10.1186/s12970-017-0184-9

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Vyhledávač
Komentář
Matěj Krupčík

Náš život je ovlivněn energií kterou máme na plnění každodenních úkolů a náročných životních a pracovních výzev.

Když změníte množství energie kterou máte, ovlivníte jak se cítíte, co děláte, jak se chováte, jak se rozhodujete, jaké máte ambice – změní to váš potenciál. 

Sledujte mě na:
Podobné články

Najdete mě i na sociálních sítích

Napsat komentář