Matěj Krupčík

Proč spíme

DOPORUČUJI!

Autor: Matthew Walker

Hodnocení: 5/5

Kdybych měl doporučit pouze jedinou knihu, kterou by si měl každý přečíst, je to právě tato!

Spánek hraje v našem životě tak obrovskou roli a přesto mu věnujeme tak málo pozornosti, ale proč? Vždyť prospíme třetinu našeho života!

Na denní bázi řešíme velkou spoustu věcí, ale spánek do nich nepatří, že? Garantuji vám, že po přečtení knihy naprosto přehodnotíte podstatu spánku a jeho význam ke správnému fungování všech mentálních, duševních, fyzických funkcí a celkovému zdraví.

Spánek je jeden za tří pilířů k zásadně lepšímu a kvalitnějšímu životu.

Vybrané pasáže z knihy

(Pro sportovce) Naspíte-li za noc méně než osm hodin (a zvlášť méně než šest hodin), dojde k následujícímu: Čas do fyzického vyčerpání (výdrž) klesne o deset až třicet procent a aerobní výkon se výrazně omezí…Teď si k tomu ještě přidejte omezení kardiovaskulárních, metabolických, dýchacích možností provázející nevyspalé tělo. Ta zahrnují rychlejší hromadění kyseliny mléčné, snížení míry okysličení krve a nárůst krevního oxidu uhličitého, k němuž dochází částečně kvůli nedostatečnému vydechování vzduchu z plic… – zásadní část vrcholového výkonu – je ztrátou spánku narušena.

S každým rokem výzkumu zjišťujeme, že s nedostatečným spánkem souvisí čím dál tím více druhů zhoubných nádorů. Jedna velká evropská studie zkoumající téměř pětadvacet tisíc lidí dokázala, že jedinci spící šest hodin a méně čelí o čtyřicet procent vyššímu riziku vzniku rakoviny než jedinci spící v noci sedm a více hodin.

Ze společenského hlediska byla však nejznepokojivější skupina jedinců spící šest hodin denně – což je pro vás možná povědomý stav. Deset dní po pravidelných šesti hodinách spánku za noc stačilo k navození stavu odpovídajícímu tomu po dvaceti čtyřech hodinách bez spánku.

Když trpíte spánkovou deprivací, nevíte, do jak velké míry trpíte spánkovou deprivací.

DALŠÍ KNIHY