Matěj Krupčík

Oura ring 3 - Bližší pohled

Optimalizace zdraví na dlani

OURA RING 3

Tento článek je pro všechny sportovce, nadšence zdravého životního stylu, biohackery a jednoduše “fašounů” do zdraví, kteří berou svůj spánek, well-being a zdraví vážně. Díky tomuto prstenu budete mít vhled do organismu a poskytne vám možnost posunout sebe-optimalizaci na další level. 

Co je Oura ring?

Oura ring 3

Oura ring je chytrý prsten zaměřený na sledování důležitých fyziologických signálů. Tato malá vychytávka finského původu sleduje spánek, aktivitu a další klíčové tělesné signály, které souvisí se zdravým životním stylem. 

Z tohoto důvodu o něm velké množství lidí vypraví nejen jako o přístroji na měření spánku, ale o gamechangeru v optimalizaci vlastního zdraví.

 

Spánek

Spánek je život. Spánek ovlivňuje téměř všechny fyziologické pochody v těle. Spánek zlepšuje regeneraci, sportovní výkon, mentální funkce, rozhodovací schopnosti, náchylnost k nemocím, ovlivňuje metabolismus, imunitní funkce, pocity hladu a nasycení a v neposlední řadě i náladu. 

V knížce Proč spíme je vše o spánku detailně popsáno. Rozhodně doporučuji přečíst!

Jak jednou zjistíte, co stojí za pozadím spánku, naprosto přehodnotíte své spánkové návyky. A nebo si koupíte Oura ring. A pak je přehodnotíte.

Měření spánku

Člověk nemusí být biohacker, aby se mu zalíbila myšlenka mít detailní vhled do části života, která má na život jako takový nejzásadnější vliv. 

Už jako profesionální sportovec jsem dbal na kvalitní a dostatečný spánek a byl pro mě jednou z nejvyšších priorit. Nicméně, pokud člověk nevlastní jakékoliv zařízení na měření spánku, tak ve skutečnosti nemá nejmenší tušení o kvalitě svého spánku.

Dost pozornosti detailnějším aspektům kvalitnějšího spánku jsem věnoval už dlouhé měsíce před samotnou koupí. Dbal jsem na pravidelný spánkový režim, stejný čas ulehnutí a vstávání, teplotě pokoje, blokování modrého světla či vynechání potravin narušujících spánek. Věděl jsem, že vzhledem ke spánku toho dělám v celku dost. Ráno jsem se budil v odpočinutý a ready do dne, ale nikdy jsem vlastně nevěděl, co a jak. Několik měsíců jsem používal appky na měření spánku, ale dle mého pozorování, je to jen čistý odhad a neposkytují validní data.

Nákup a seznámení

Po zakoupení je potřeba vyřešit jediný detail. Z centrály vám nejdříve pošlou “sizing kit” ve kterém je 8 různých velikostí zkušebních prstenů a vy si vyberete prst a velikost prstenu, který vám bude nejlépe sedět. Po zkušebních 24+ hodinách nošení se rozhodnete pro velikost, kterou zadáte na stránkách. 

Po doručení už není potřeba nic řešit. Prsten nasadíte a pokračujete ve svém každodenním životě. 

Ze začátku nebude ukazovat příliš objektivní data. První dny/týdny si vás bude nejdříve měřit. Podle mého pozorování trvá důkladná inicializace cca 3 týdny. V této době si o vás Oura bude sbírat data, aby mohl nastavit základní baseline vašeho organismu, spánkových a pohybových aktivit a dokázal interpretovat co nejpřesnější data.

Všechny nasbírané data pak uvidíte v mobilní aplikaci.

Sekce se rozdělují do tří skupin; Sleep, Activity, Readiness.

Sleep

Pokud se bavíme o spánku, záleží primárně na čtyřech proměnných. 

 • Délka spánku
 • Kvalita spánku
 • Spánková latence (čas do usnutí)
 • Konzistentnost spánku

Oura ring všechny tyto proměnné sleduje.

Spánkové cykly

Co je zřejmě ze všeho nejcennější, že měří jednotlivé spánkové cykly. Každý spánkový cyklus má svojí úlohu ve fyziologických i psychologických pochodech v těle. 

Oproti předchozí generaci má Oura ring 3 vylepšený algoritmus spánkových fází na základě strojového učení a dokáže tak ještě přesněji určovat jednotlivé fáze spánku. (Nejnovější studie zde)  

REM spánek je spojován se sněním a zlepšením psychických funkcí. Jako je paměť, ukládání informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé, učením a kreativitou.

Hluboký spánek přispívá k fyziologické regeneraci organismu. Umožňuje regeneraci svalů a jejich růst.

Nejdůležitějším faktorem kvalitního spánku je jeho délka. Jednou z prvních věcí která mě zaujala bylo, že mých minimálních 8 hodin spánku, které se snažím striktně držet, není ve skutečnosti celkových 8 hodin spánku. Právě z důvodu přechodu mezi jednotlivými spánkovými fázemi se tělo dostane i do fáze “awake”. V noci to nemusíme ani zaznamenat, ale Oura ano. Proto pak může být 8 hodin spánku ve skutečnosti jen 7h 15m.

Jak už bylo řečeno, prsten sbírá další informace;

Efficiency— Efektivnost je míra kvality spánku. Ukazuje procenta času stráveného skutečným spánkem.

Oura ring

Restfullness — Údaj, který zaznamenává průběh spánku. Měří množství vyrušení během spánku. Časté probouzení a převalování má negativní vliv na kvalitu spánku. Restfullness může ovlivnit stres, světlo, hluk, nevhodné jídlo a pití před spánkem a jiné.

Latency — Čas do usnutí je též velmi podstatný ukazatel. Nemělo by trvat déle než 15–20 minut. Méně než 5 minut může být znak nedostatečného spánku pro potřeby organismu.

Sleep Timing — Timing pozoruje pravidelnost, tedy zda chodíte spát a vstáváte stále ve stejný čas. 

Už v jednom ze svých dřívějších článků Jak zlepšit kvalitu spánku jsem psal, že pravidelnost je jedním z klíčových aspektů kvalitního spánku.

Všechny tyto proměnné hrají důležitou roli v kvalitě spánku, ale nesmíme zapomenout na další aspekty…

Activity

Oura ring je primárně přístroj na měření kvality spánku, nicméně je potřeba myslet na skutečnost, že aktivita spánek ovlivňuje velkým dílem. Stejně jako fyzické a psychické zdraví.

Generace 2 postrádala denní měření tepové frekvence (HR) a spoléhala se pouze na data z nočního měření. Vývojáři v Oura Health však nezaháleli a s 3 generací přichází i s denním měřením HR a v průběhu roku 2022 se dočkáme i měření HR při cvičení (tato funkce zatím není dostupná).

Věřím, že měření při zátěži bude na vysoké úrovní, ale nepředpokládám, že se bude dát srovnávat s jakýmkoliv sporttesterem nebo jiným zařízením primárně určeným na trackování aktivity. 

Aktivitu zaznamenává pomocí algoritmů z akcelerometru a vypočítaného obecného vzorečku spálených kalorií v závislosti na druhu aktivity a intenzity cvičení. Zároveň sleduje počet kroků a ekvivalent ujitých kilometrů. 

Vnímaná intenzita aktivity může být často velmi subjektivní. Ve srovnání zaznamenávání činnosti z Oura a mého sporttesteru Suunto Ambit3 Sport s hrudním pásem, se hodnoty spálených kalorií až tak neliší, až na jednu odlišnost. Pokud jdu například běhat a sám bych hodnotil aktivitu jako “běžná zátěž”, v Oura aplikaci poté musím upravit aktivitu jako “HARD”, aby to odpovídalo spáleným kaloriím ze sporttesteru. Nicméně, je to velmi individuální záležitost, protože má každý jiný metabolismus. U vás mohou spálené kalorie odpovídat. 

Co mi přijde fajn, že po určité době, kdy o vás má Oura ring dostatek informací, dokáže relativně dobře rozpoznat aktivitu kterou provádíte, bez toho aniž byste ji museli manuálně zadávat. Pokud se někdy netrefí, obzvlášť při méně pohybových aktivitách jako je “core training” nebo jiný druh posilování, tak je stále možnost aktivitu upravit ručně. Zabere to 5 vteřin.

V záložce “Activity” v aplikaci jsou další ukazatele, které přispívají k dobrému spánku a zdravému životnímu stylu.

Oura ring - activity

Stay active — Měření času neaktivity za den. Tento čas by neměl překročit 5–8hodin, jinak se začne snižovat vaše “Activity Score”

Move every hour — Počet upozornění, při kterých vám Oura app ohlásí, že byste se měli jít na chvilku hýbat. 

Pokud sedím u počítače, tak obvykle vstanu dám si 20–30 dřepů, kliků, angličáků a dojdu se napít. Pro fyzické ale i mentální funkce je potřeba tělo pravidelně trochu rozproudit. 

Meet daily goals — Ukazuje, kolikrát v týdnu jste splnili svůj denní cíl spálených kalorií. Pokud více jak 3x týdně nesplníte denní limit. Začne se snižovat vaše “Activity Score”

Training frequency – Ukazuje, jak často jste absolvovali střední až těžkou intenzitu za posledních 7 dní. Třikrát až čtyřikrát týdne zlepšuje “Activity score”

Training volume — Měří množství aktivity ve střední a vysoké intenzitě.

Recovery time — Je ukazatel, množství lehkých dnů v týdnu v závislosti na “téninkových dnech”. 

Pokud máte lehce soutěživou náturu a máte rádi zasloužený dopamin, tak vám splnění aktivity bude dělat radost. Při splnění doporučeného pohybu v týdnu budete odměnění královskou korunou. 

Tu lze dostat i za spánek a readiness, pokud je vaše score vyšší než 85.

A nakonec je tu třetí oddíl.

Readiness

Podle spánku a aktivity určuje Oura takzvaný READINESS, což je celková připravenost nervového systému a organismu na psychickou a fyzickou zátěž.

Oura ring - readiness

Téměř všechny ukazatele, které Oura ring zpracovává, přispívají k finálnímu hodnocení připravenosti organismu na nadcházející den. Klíčové ukazatele jsou měřeny především v noci, kdy tělo jede v režimu “autopilot”. V noci nelze vědomě ovlivnit žádné z proměnných, jako je klidová tepová frekvence(HR), variabilita srdeční frekvence(HRV), tělesná teplota nebo dechová frekvence. Proto noční měření poskytuje nejvalidnější data při hodnocení rozpoložení organismu.

Ostatní data jako například HRV balance dává dohromady z průměrů za posledních 7–30 dní.

Oura ring - HRV
Variabilita srdeční frekvence

HRV je ukazatel, který určuje rozpoložení nervového systému. Ukazuje sílu vaší parasympatické a sympatické větve autonomního nervového systému. Z hodnot HRV se pak lehce pozná, zda je organismus “pod tlakem” nebo “v klidu”. Zjednodušeně by se dalo říct, že čím vyšší HRV tím lépe (Ačkoliv to není zcela přesné). Vždy je potřeba sledovat kontext hodnot. Velké výkyvy dolu či nahoru nejsou optimální a organismus ovlivňuje nějaký stresor. Pokud se hodnoty drží v dlouhodobějším průměru, znamená to, že je organismus v dobrém rozpoložení a připraven na jakoukoliv psychickou i fyzickou zátěž.


Související: HRV – Jeden z nejdůležitějších fyziologických ukazatelů (nejen) pro sportovce

 

Některé další ukazatele jako Body temperature, mohou být velmi užitečné při rozpoznávání negativních vlivů ovlivňujících organismus. Právě díky Body temperature a HRV se dá lehce rozpoznat potenciálně přicházející nemoc. 

Body temperature neměří přímo tělesnou teplotu, ale odchylku od vaší běžné tělesné teploty. Oura dokáže rozpoznat i malé odchylky jako +/- 0,1°C

Spousta nemocí, kterými si člověk projde, má na organismus vliv ještě dříve než přijdou první znatelné symptomy. Obvykle už 2–3 dny před vypuknutím nemoci organismus s nemocí bojuje a tato skutečnost se pak odrazí v nočním měření tělesné teploty a HRV. Studie zaměřená na možnost rozpoznání nakažení Covid-19 ukázala, že Oura ring dokáže zaznamenat nakažení i 3 dny před prvními příznaky.

V souvislosti s tělesnou teplotou přichází Oura ring 3 s další novou funkcí:

Period prediction – Funkce speciálně pro ženy. Díky 7 teplotním sensorům se Oura učí a vizualizuje váš jedinečný cyklus sledováním vaší tělesné teploty, která stoupá a klesá v důsledku změn hladin hormonů během menstruačního cyklu. Oura tak přináší přesnější způsob předvídání vaší menstruace.

Další důležité ukazatele:

Oura ring - ReadinessRecovery index — Měří dobu potřebnou se stabilizaci srdeční frekvence v průběhu noci. Pokud se HR stabilizuje v první půli vašeho spánku, znační to dobrou schopnost zregenerovat do dalšího dne. Pokud ne, znamená to, že se tělo nedokáže dostat do relaxovaného stavu a něco spánek narušuje. Může to být opět stres, nadměrná fyzická zátěž nebo i nedostatek spánku. 

Sleep Balance — Ukazuje jestli je množství vašeho spánku dostatečné pro potřebu organismu. 

Několik dalších ukazatelů měří množství aktivity z předchozího dne, rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem a další.

V roce 2022 se navíc dočkáme i funkce měření SpO2. Tato funkce snímá hladinu kyslíku v krvi během spánku, čímž vám poskytne ještě přesnější údaje o kvalitě nočního odpočinku.

Explore

Oura mobilní aplikace nabízí i záložku Explore, kde se nachází velké množství vedených meditací, dechových technik, uklidňujících zvuků přírody a další.

Oura na webu

Pro každého fandu grafů je webový “Oura insights” srdíčko! 

Po přihlášení na stránkách ouraring.com lze mít kompletní přehled všech dat, které Oura zaznamenává. Všechny grafy na jednom místě s možností srovnávání všech dostupných hodnot a sledování reakcí organismu na jednotlivé vnější stimuly, ať už je to stres, trénink, nebo cokoliv jiného. 

Oura ring cena

Ano, není to nejlevnější záležitost. S cenovkou od 314€ se řadí mezi ty dražší “hračky”. Já jsem pár měsíců přemýšlel, zda Oura ring potřebuji. Jenže čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc mi koupě dávala smysl. Vždycky se nakonec přemluvím stylem “žijeme jen jednou” a s Ourou to navíc nabírá daleko větší význam, protože díky němu dost možná budeme žít déle.

Hodnocení

Jak jsem psal na začátku, tento prsten není jen o sledování spánku, ale o celkovém přehledu základních a důležitých fyziologických hodnot, které ovlivňují zdraví.

S Oura ringem přehodnotíte spoustu svých návyků. Nejen spánkových.

Hodnocení této malé vychytávky může být z mého pohledu trochu zkreslené. Ne že bych nedokázal objektivně zhodnotit jeho klady a zápory, ale pro mě je zdravý životní styl naprostý životní základ a nosit na prstu malou věc, díky které budu mít všechny důležité informace jako na dlaní a díky které navíc vypadám hot, je pro mě nutnost. 😀

Závěr

Sám musím uznat, že díky Oura ringu beru některé aspekty spánku a aktivity ještě vážněji než dříve. Věnuji více pozornosti jednotlivým spánkovým cyklům a snažím se je vyladit do optima. Zároveň testuji různé spánkové hacky a suplemety, které mohou spánek ovlivňovat. Ať už pozitivně, tak negativně. 

Nyní už je Oura součástí života, bez kterého bych si zpětnou vazbu na spánek nedokázal představit. 

Pokud by vás něco ohledně Oura ringu zajímalo, neváhejte mi napsat. Rád se se zkušenostmi podělím.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Vyhledávač
Komentář
Matěj Krupčík

Náš život je ovlivněn energií kterou máme na plnění každodenních úkolů a náročných životních a pracovních výzev.

Když změníte množství energie kterou máte, ovlivníte jak se cítíte, co děláte, jak se chováte, jak se rozhodujete, jaké máte ambice – změní to váš potenciál. 

Sledujte mě na:
Podobné články

Najdete mě i na sociálních sítích

Tento příspěvek má 6 komentářů

 1. Tereza Chami Peer

  Ahojky…uvažuji o něm:) prosím…mohu ho nějak využít při sledování účinnosti meditace? chci její dopad zefektivnit a pocity mi už na měření v tuto chvíli nestačí. Je k tomu vhodný i vás prsten…popřípadě…máte nějakou hračku…či typ …jak si výsledky měřit a zaznamenávat. Děkuju. a život na plný úvazek přeji

  1. Ahoj, s Oura ringem bude těžké sledovat účinnost meditace. Na takové aktivity není primárně uzpůsoben. Pro účely sledování účinnosti meditace by mohl být vhodný přístroj „Muse“. Jedná se o nositelnou čelenku pro snímání mozku. Přístroj měří mozkovou aktivitu (a změnu mozkových vln během meditace) prostřednictvím EEG senzorů.

 2. Barbora

  Dobrý den, prsten je pro mne naprostou novinkou, nic nevím. Prosím o radu, zda je kompaktibilní i s obyčejnými chytrými telefony. Mám Samsung. Předem děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den, prsten je díky své vlastní aplikaci kompatibilní se všemi chytrými telefony.

 3. You need to be a part of a contest for one of the most useful sites on the net.
  I most certainly will highly recommend this blog!

  Check out my web-site :: 먹튀검증

 4. Your style is very unique in comparison to
  other people I have read stuff from.
  I
  appreciate you for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I will just book mark this page.

Napsat komentář