Matěj Krupčík

Cirkadiánní kód

Autor: Satchin Panda

Hodnocení: 4/5

Každý den jsme svědky, že náš organismus funguje v 24 hodinovém rytmu. Tělo však neovlivňuje pouze světlo a tma. Některé děje v organismu nejsou na světle vůbec závislé. Organismus nejvíce ovlivňuje v jakých rytmech a s jakou pravidelností děláme běžné lidské činnosti jako je stravování a cvičení. Čím pravidelnější máme rytmus (spánku, stravování a cvičení), tím optimalizovanější a zdravější je náš organismus.

Vybrané pasáže z knihy

Nazývám to cirkadiánním kódem; přijmete-li tyto poznatky za své a provedete malé změny ve svých spánkových zvyklostech, stravovacích i pracovních návycích, učení, cvičení a osvětlení vašeho domova, vaše zdraví se zlepší v mnoha směrech. Přínos takových změn bude dokonce mnohem účinnější a dlouhodobější než jakákoliv medikace či speciální dieta.

Naše stávající návyky a prostředí jsou jako další vrstva informací ovlivňující naši DNA. Říká se tomu epigenetický kód; ten je natolik silný, že posiluje naše návyky způsobem, který nám dává pocit, že se z nich nelze vymanit. Když se snažíme změnit naše návyky – ať už se jedná o cvičení, novou dietu, či dokonce nový stravovací režim – starý epigenetický kód vám tuto změnu hodně ztěžuje. K tomu, abyste překonali staré zvyklosti a vytvořili si nové, budete potřebovat sílu své vůle.

Stane-li se špatný spánek zvykem, dlouhodobé následky jsou závažnější. U dospělých se špatnými spánkovými návyky se s vyšší pravděpodobností vyskytuje úzkost a deprese, senioři zase trpí zhoršením paměti. 

Žijeme ve světě, ze kterého byl vytlačen čas, ve světě řízeném zpravodajstvím a zábavou v režimu 24/7. Virtuální svět nazná den ani noc: vždycky najdeme někoho, s kým chatovat, něco, co nás zabaví nebo zaplní propast nespavosti a nudy…Tento životní styl vytvořil zcela nový typ cirkadiánního ruchu – digitální jet lag, ve kterém se naše tělo nachází na jednom místě, ale mysl se pohybuje jinde. 

cirkadiánní kód

DALŠÍ KNIHY